Giáo viên JTrain


Thầy Vương Duy Phong

Thầy Vương Duy Phong với rất nhiều năm kinh nghiệm dạy học tiếng Nhật. Thầy luôn cho học viên thấy được sự tâm huyết với nghề, luôn thân thiện, tận tâm và không ngừng học hỏi, thay đổi để đưa đến cho học viên những bài học bổ ích và dễ hiểu, dễ học nhất.

 

Phát triển bởi Trung tâm nhật ngữ Jtrain