Giáo viên JTrain


Cô Nguyễn Hồng Vân - Giáo viên trưởng

Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân

Trường học: Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trình độ tiếng nhật: N2

Kinh nghiệm làm việc: 8 năm

Cảm nghĩ về học viên và JTrain:

Đối với tôi, JTrain không chỉ là một trung tâm giảng dạy tiếng Nhật mà còn là một môi trường giúp các bạn học viên phát triển không chỉ về phương diện tiếng mà còn giúp các bạn tiếp cận nhanh nhất với văn hóa các Công ty của Nhật tại Việt Nam cũng như tiếp cận với văn hóa của các Công ty tại thị trường Nhật Bản. Đây cũng là nơi tôi có thể phát huy hết khả năng giảng dạy tiếng Nhật và truyền thụ cảm hứng cho các học viên của tôi. 

 

 

Phát triển bởi Trung tâm nhật ngữ Jtrain