Giảng viên JTrain


Trình độ tiếng nhật: N2 Kinh nghiệm làm việc: 8 năm

 
Đọc thêm
 

Trình độ tiếng nhật: N2 Kinh nghiệm làm việc: 3 năm

 
Đọc thêm
 

Trình độ tiếng Nhật: N1 Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

 
Đọc thêm
 

Trình độ tiếng Nhật: N1 Kinh nghiệm làm việc: 5 năm

 
Đọc thêm
 

Cô Hachiya là giáo viên người Nhật có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật.

 
Đọc thêm
 

Phát triển bởi Trung tâm nhật ngữ Jtrain